Gymnasieantagning i Västernorrland loggan, Länk till startsidan

Meny

Personal

Tidplan för elev- och betygsuppgifter

Antagningsåret 2023-2024

E-tjänst för inskick av filer
Antagningsåret 2023–2024

Uppgifter om

Kommentar

Datum

Elever i åk 9

Skickas via e-tjänsten.

14 - 21 December

Höstterminsbetyg åk 9

Skickas via e-tjänsten.

14 - 21 December

Elever på IM som ska söka till HT-24

Uppgifter om aktuella elever som ska söka till Gymnasieantagningen för att få lösenord till den 11 januari.

Skickas via e-tjänsten.

15 december - 5 januari

Elever på IM som ska söka till HT-24

Löpande nytillkomna aktuella sökande elever från IM till Gymnasieantagningen.

Skickas via e-tjänsten.

Från 11 januari till början av maj inför att omvalsperioden stänger.

Slutbetyg åk 9

Skickas via e-tjänsten.

12 juni

Betyg från IM

Av rektor underskrivna betyg skickas till Gymnasieantagningen.

Skickas via e-tjänsten.

Under hela vårterminen, för att garanteras hinna registreras före slutantagningen, senast hos Gymnasieantagningen den 14 juni.

Lovskolebetyg

Av rektor underskrivna betyg skannas och sänds via fil till Gymnasieantagningen.

Skickas via e-tjänsten.

För att garanteras hinna registreras före slutantagningen, senast hos Gymnasieantagningen den 28 juni.


Senast publicerad: