Gymnasieantagning i Västernorrland loggan, Länk till startsidan

Meny

Personal

Vanliga frågor

Här finner du svar på vanliga frågor som kan dyka upp. Hittar du inte det du söker är du välkommen att kontakta oss på Gymnasieantagning Västernorrland.

Svar: Ansökan via Dexter öppnar i mitten av januari. Dina inloggningsuppgifter får du av din studie- och yrkesvägledare.

Svar: Du får dina inloggningsuppgifter av din studie- och yrkesvägledare efter jullovet inför att ansökan öppnar. Har du ingen studie- och yrkesvägledare så kontaktar du Gymnasieantagningen.

Svar: Har du glömt ditt lösenord kan du använda funktionen ”Glömt lösenord” som finns längst upp på inloggningssidan. Det förutsätter att det finns en e-postadress registrerad som lösenordet kan skickas till.

Du kan också kontakta din studie- och yrkesvägledare eller Gymnasieantagningen Västernorrland för stöd om du inte kan återställa det själv.

Svar: Ja, det har stor betydelse i din ansökan hur du rangordnar dina val. Du ska alltid lägga dina val i den ordning du vill komma in på dem. Ditt första val i ansökan kommer anses som ditt förstahandsval.

Antas du på ditt förstahandsval stryks alla lägre val i din ansökan. Antas du på ditt andrahandsval blir du automatiskt reserv till ditt förstahandsval men de övriga valen tre och lägre stryks osv. Denna princip gäller alltid.

Svar: Du loggar in på Dexter från den 17 april för att se hur den preliminära antagningspoängen ser ut för de utbildningar du har sökt. Uppgifter om preliminär antagningspoäng läggs upp på hemsidan för alla utbildningar så att du kan se hur det ser ut även gällande dessa.

Kom ihåg att den preliminära antagningen bara är en fingervisning om vilken antagningspoäng som kan krävas för respektive utbildning och baseras på elevens höstterminsbetyg, det är preliminära antagningspoäng som visas. Så det är inget antagningsbesked du får i april.

Ditt slutgiltiga antagningsbesked kan du se från den 5 juli på Dexter.

Svar: Du kan göra ett omval på Dexter under omvalsperioden, efter den preliminära antagningen är klar. Omvalsperioden öppnar den 24 april och stänger den 15 maj.

Svar:

Till nationella program:

Du är behörig att söka ett nationellt program tills första kalenderhalvår det år du fyller 20 år. Det förutsätter att du har avslutat årskurs 9, eller motsvarande, med godkända betyg enligt nedan.

Till yrkesprogram:

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik. och minst fem andra ämnen.

Till högskoleförberedande program:

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik. och minst nio andra ämnen.
 • För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet krävs godkända betyg i fysik, biologi och kemi inom ramen för de nio ämnena
 • För Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Humanistprogrammet krävs godkända betyg i samhällskunskap, historia, religion och geografi inom ramen för de nio ämnena.

Svar: Ta hjälp av din studie- och yrkesvägledare för information och hjälp med din ansökan om du är riskerar att bli obehörig till nationella program.

Händer det att du saknar godkänt betyg för att kunna antas till ett nationellt program, så behöver du först läsa på ett introduktionsprogram (IM) för att läsa upp din behörighet.

När du gör din ansökan söker du ändå det eller de nationella program du är intresserad av i händelse av att du blir behörig i slutbetyget eller vid sommarlovsskola. Lägg därefter till introduktionsprogram i din ansökan.

Svar: Ditt meritvärde får du fram om du lägger ihop betygsvärdena för de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg. För dig som fått betyg i moderna språk som språkval, får meritvärdet beräknas på summan av betygsvärdena av detta betyg och de 16 bästa betygen i övrigt.

Betygsvärdet för betygen är:

 • A = 20
 • B = 17,5
 • C = 15
 • D = 12,5
 • E = 10
 • F = 0

Klicka här om du vill räkna ut ditt meritvärde: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svar: Nej, du blir bara antagen till ett av dina val. Du antas till det högst rangordnade valet som du är behörig till och som dina poäng räcker till för antagning. De val som ligger under det val du antagits till stryks därmed.

Blir du antagen till ett av dina lägre rangordnade val så står du som reserv till valen som ligger över detta i ansökan medan de som ligger under antaget val stryks. Det är därför jätteviktigt att du rangordnar dina val i den ordning du vill komma in på dem.

Din ansökan till gymnasiet kan prövas i fri kvot på grund av starka särskilda skäl eller om du har utländska betyg. Det betyder att du har möjlighet att bli antagen till en utbildning vid sidan av den vanliga antagningen. För att bli antagen i fri kvot måste du fortfarande vara behörig till utbildningen.

Vad är fri kvot?

 • Fri kvot är ett begränsat antal platser på en utbildning som sätts åt sidan för sökande med utländska betyg eller särskilda skäl.
 • Det är den som ansvarar för utbildningen (kommun eller fristående gymnasieskola) som beslutar om hur många platser som tillsätts inom fri kvot. Det finns alltså inte ett bestämt antal platser i fri kvot på olika utbildningar.
 • Din ansökan till gymnasiet kan prövas i fri kvot på grund av starka särskilda skäl eller om du har utländska betyg. Läs mer under rubrikerna vad som gäller.

Vilka kan antas i fri kvot?

Du måste vara behörig till utbildningen du har sökt för att kunna antas i fri kvot.

 • Om du har särskilda skäl behöver du fortfarande ha minst godkänt i de ämnen som krävs för att vara behörig.
 • Om du har utländska betyg behöver de motsvara det som krävs för att vara behörig.

För behörighet till nationella program krävs godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Om du har gått en utbildning som har saknat sådana kurser behöver dina betyg alltså kompletteras för att du ska bli behörig. Nordiska sökande är undantagna från kravet att ha godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk för att vara behöriga till nationella program.

Särskilda skäl och omständigheter

Om du på grund av särskilda omständigheter har fått sämre betyg än du borde ha haft, så kan du bli prövad i fri kvot. Du har exempelvis drabbats av en medicinsk eller social händelse. Skälen behöver intygas med dokument som bifogas tillsammans med din ansökan.

Utländska betyg

Om du har läst grundskolan på en skola som inte följer svensk läroplan har du det vi kallar utländska betyg. Det kan både gälla skolor i och utanför Sverige. Med utländska betyg ges du inget meritvärde i antagningen, utan en bedömning av betyget görs individuellt av den som ansvarar för utbildningen.

Om du har utländska betyg behöver du skicka in dessa till Gymnasieantagningen. När Gymnasieantagningen har fått in dina betyg laddar vi upp betygen så att de som är ansvariga för utbildningarna du har sökt kan se dina utländska betyg för bedömning.

Gör så här:

 • Skicka in en kopia av dina höstterminsbetyg till Gymnasieantagningen, gör detta i samband med din ansökan men senast den 30 mars efter första ansökningsperioden respektive den 30 maj om du gör en ansökan först under omvalsperioden.
 • Ange, när du gör ansökan på Dexter, i fältet ”Övrig info till antagningskansliet” att du har utländska betyg och från vilket land eller om du är elev vid en internationell skola.
 • Så snart du har fått dina slutbetyg från grundskolan ska en kopia av dessa skickas till Gymnasieantagningen. Skanna gärna in och maila dessa till Gymnasieantagningen så de kommer så snart som möjligt till antagningskansliet.

Så bedöms dina utländska betyg

Utländska betyg kan inte jämföras med svenska grundskolans betyg. Du kan därför inte konkurrera med betygspoäng på samma sätt som elever som har gått svenska grundskolan. I stället prövas du i fri kvot.

Om du har frågor om hur dina utländska betyg har bedömts kan du kontakta sökt kommun eller fristående gymnasieskola. Du kan också komma att bli kontaktad av skolan eller kommunen som du har sökt till för att skicka in mer information eller uppgifter.

Översättning av utländska betyg

Betygsdokument som är utfärdade på engelska, norska, finska, danska eller isländska behöver inte översättas innan de skickas till oss på Gymnasieantagningen. Om dina betygsdokument är på andra språk behöver du bifoga en översättning av dokumentet. Översättningen ska vara på svenska eller engelska och ska utföras av en opartisk översättare, det vill säga inte av dig som elev eller någon annan anhörig till dig.

Ansökan och antagning i fri kvot

För att bli prövad i fri kvot ansöker du som vanligt till gymnasiet. Du behöver endast bifoga dokument med utländska betyg eller särskilda skäl tillsammans med din ansökan.

Beslut om du antas i fri kvot görs vid slutantagningen. Det fattas alltså inga preliminära beslut om antagning i fri kvot i samband med den preliminära antagningen.

Svar: Ditt slutgiltiga antagningsbesked kan du se från den 5 juli efter kl. 09.00 på Dexter.

Svar: Ja, du ska tacka ja eller nej till din plats. Du måste logga in i Dexter och lämna ditt svar under svarsperioden i juli månad. Vill du inte längre stå kvar som reserv till en utbildning så ska du meddela även detta.

Svar: Efter att du har svarar på ditt antagningsbesked så dröjer det en tid innan det händer något för dig som sökande. Svarsperioden pågår hela juli och det är efter den är klar som reservantagningen startar lite senare i augusti.

Svar: Efter slutantagningen är klar och svarsperioden har stängt så påbörjas reservantagningen. Den görs två gånger för att fylla lediga platser på skolorna med de som står i reservkön.

Svar: Står du som reserv till ett eller flera val i din ansökan så har du möjlighet att antas under reservantagningen som pågår till cirka två veckor efter skolstart.

Logga in i Dexter för att se din reservplats.

Kom ihåg att det är du som sökande som kollar upp information om din reservplats. Det kan hända att din plats i kön förändras då Gymnasieantagningen Västernorrland måste korrigera kön i det fall fel har skett som måste rättas.

Svar: Ska du flytta till en ny kommun så ska du meddela att du ska flytta och vart. I din ansökan i Dexter kan du ange detta i fältet ”Övrig info till antagningskansliet”. Gymnasieantagningen Västernorrland kommer då meddelas att du flyttar till en ny kommun.

När du ansöker bör du göra dina val till skolor du är intresserad av att söka till närmare din nya bostadsort. Är din flytt inte helt klar så lägg till val med hänsyn taget till din nya bostadsort sist i din ansökan och sedan under omval ändrar du rangordningen.

Svar: Det syns inte att du ansökt till NIU eller RIG, som du gjort särskilt under hösten via exempelvis ett Idrottsförbundet, på din gymnasieansökan. Har du ansökt till NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning) eller RIG (Riksidrottsgymnasium) behöver du ange detta i Dexter i fältet ”Övrig info till antagningskansliet”.

Svar: Om du har blivit antagen till en kommunal gymnasieskola är det är alltid till din hemkommun, alltså den kommun där du är folkbokförd, som du ska skicka din ansökan om inackorderingstillägg. Har du antagits på en fristående gymnasieskola är det till CSN du skickar din ansökan.

Svar: Du kan inte överklaga beslutet om antagning. Om du ändå tycker att ditt gymnasieval har behandlats fel kan du skriva till Gymnasieantagningen Västernorrland. Om det visar sig att något blivit fel kommer det att rättas till.

Du kan överklaga mottaganden, vilket är något som beslutas om före du prövas för antagning. Så som att du inte är mottagen till en utbildning eller att du är mottagen i andra hand. Du som inte är mottagen till en utbildning i första hand eller mottagen alls får ett särskilt beslut om detta hemskickat i brevlådan och kan överklaga beslutet enligt vad som står i brevet.

Svar: Du som ska söka till Fjärde tekniskt år, TE4, kontaktar antagningskansliet på mail; info@antagning-vn.se för att få ett lösenord. Du loggar in med ditt lösenord på sokgymnasiet.nu Länk till annan webbplats., Dexter, under perioden 24 april-15 maj för att göra din ansökan.

Oavsett var du vill söka TE4 i landet så ska ansökan göras via sokgymnasiet.nu Länk till annan webbplats., Dexter, om du är folkbokförd i någon av Västernorrlands kommuner.

För att kunna läsa ett fjärde tekniskt år krävs det att du har en gymnasieexamen från teknikprogrammet eller har en likvärdig utbildning. Om en utbildning är likvärdig bedöms av respektive huvudman för utbildningen.

Du måste påbörja dina studier senast det kalenderår som du fyller 22 år. Om du läser tredje året på Teknikprogrammet kan du alltså göra ett studieuppehåll, men tänk på att du måste påbörja utbildningen senast det år du fyller 22 år.

Sista ansökningsdag är den 15 maj.

Skicka in ditt examensbevis från Teknikprogrammet eller likvärdig utbildning till antagningskansliet senast den 14 juni.

Senast publicerad: